Aggretsuko Season Two

It's dubbed!

Aggretsuko Season Two

Second season of Aggretsuko.

Original Title: Aggretsuko Season Two
Media Type: Ona
Episodes: 10
Dub Release Date: Help us find this?
Original Release Date: Jun 14, 2019
Original End Date: Jun 14, 2019
Where To Watch: